ໝໍແລັບແພ່ນດ້າ ເຕືອນໄວລຸ້ນ ຢ່າໃຊ້ຢາງບ້ວງ ຢາງກະຕິ້ວເຮັດເປັນ 3ລ່ຽມ ຮັດອະໄວຍະວະເພດເພື່ອ (ເຮັດໃຫ້ສາວໆເຖິງຈຸດສຸດຍອດໄວຂື້ນ)

ໝໍແລັບແພ່ນດ້າ ເຕືອນໄວລຸ້ນ ຢ່າໃຊ້ຢາງບ້ວງ ຢາງກະຕິ້ວເຮັດເປັນ 3ລ່ຽມ ຮັດອະໄວຍະວະເພດເພື່ອ (ເຮັດໃຫ້ສາວໆເຖິງຈຸດສຸດຍອດໄວຂື້ນ)

ໝໍແລັບແພ່ນດ້າ ເຕືອນໄວລຸ້ນ ຢ່າໃຊ້ຢາງບ້ວງ ຢາງກະຕິ້ວເຮັດເປັນ 3ລ່ຽມ ຮັດອະໄວຍະວະເພດເພື່ອ (ເຮັດໃຫ້ສາວໆເຖິງຈຸດສຸດຍອດໄວຂື້ນ)

ໂດຍທີ່ເພຈ : ไล่ตามกระแสข่าว ลาว-ไทย ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄລິບ ການລາຍງານຂອງ ໝໍແລັບແພ່ນດ້າ ທີ່ມີຄົນຕິດຕາມ3-4ລ້ານ ກວ່າຄົນ ເຊີ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເພດ ແລະອື່ນໆ

ຂະນະນີ້ ໄວລຸ້ນກຳລັງຮີດກັນໃນຕິກຕ໋ອກ ໃຊ້ຢາງບ້ວງເຮັດເປັນ 3ລ່ຽມ ຮັດອະໄວຍະວະເພດ ຢ່າຫາເຮັດເລີຍເພາະມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ກັບກົງກັນຂ້າມ ແຮງຫ້າມໄວລຸ້ນແຮງເຮັດ ຢ່າເດີຢ່າເດີ!!!!!

ແບບຢ່າງ

ຄລີບ

ຂ່າວ : ไล่ตามกระแสข่าว ลาว-ไทย , ເວທີຂ່າວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ