ເຮັດແບບນີ້ ຖືກແລ້ວບໍ່ທ່ານ ໄລ່ຂູດຮີດກັນ ໃຜຖືກໃຜຜິດມາເບີ່ງກັນ

ເຮັດແບບນີ້ ຖືກແລ້ວບໍ່ທ່ານ ໄລ່ຂູດຮີດກັນ ໃຜຖືກໃຜຜິດມາເບີ່ງກັນ

ຈາກເຟສ yajnpuagkim ໂພສ ແຊໃຫ້ ລັດຖະບານຄວນກວດກາ

ຄືນແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖີ່ນພວກພ/ງທີ່ເຮັດຕາມລຳພັງໃຈບໍເຮັດຕາມໜ້າທີ່

ຊອກຢູ່ຫາກິນແບບນີ້,ບ້ານເມືອງຈະຢູ່ກັນແນວໃດ?

ຊົມຄຼິບ :

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ