ກໍານົດຄ່າວິເຄາະຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ລາຄາ 1.200.000 ກີບ ຖືກ ຫຼື ແພງ

ກໍານົດຄ່າວິເຄາະຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ລາຄາ 1.200.000 ກີບ ຖືກ ຫຼື ແພງ

ມາດຕາ1 : ເຫັນດີໃຫ້ສະຖານບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງລັດ ທັງສູນການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເກັບຄ່າບໍລິການ ການວິຊາການຈາກ ການກວດວິເຄາະ ແລະ ປິ່ນປົວໂຄວິດ-19

ມາດຕາ2 : ການກຳເນີດລາຄາຄ່າບໍລິການ ຄ່າກວດໂຄສິດ-19 ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້:

ແບບນີ້ຄົນຫາເຊົ້າກີນຄໍາລໍາບາກແລ້ວເດີພີ່ນ່ອງຊາວລາວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ