ໝຸ່ມຫຼໍ່ໂພສ..ເກືອບເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສັກວັກຊິນ ໄຟເຊີ ເຂັມ3

ໝຸ່ມຫຼໍ່ໂພສ..ເກືອບເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສັກວັກຊິນ ໄຟເຊີ ເຂັມ3

ເກືອບຕາຍ ໄປສັກວັກຊິນມາມື້ວານນີ້ ເປັນຍີຫໍ່ໄຟເຊີຂາກັບຂັບລົດອອກໄດ້ປະມານ 10 ນາທີ ມືຕີນຊາຫາຍໃຈຟືດ ແລ້ວຫນ້າມືດລັບກາງອາກາດພາລົດລົ້ມຫົວນ໋ອກພື້ນກະໂຫລກຫົວແຕກແລະມີເລືອດຄ້າງໃນສະໝອງ

ຂ້ອຍເກືອບຕາຍໃຄແຕ່ຮ້າງກາຍແຂງແຮງເລີຍຟື້ນໄວ ຫາກໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ