ປະກາດຕາມຫາ 2 ຄົນໃນຮູບນີ້ ໃຜເຫັນຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນມີລາງວັນໃຫ້ຢ່າງງາມ

ປະກາດຕາມຫາ 2 ຄົນໃນຮູບນີ້ ໃຜເຫັນຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນມີລາງວັນໃຫ້ຢ່າງງາມ

ປະກາດຕາມຫາ2ຄົນໃນຮູບນີ້

ຖ້າທ່ານໃດຕິດຕໍ່ຫລືໃຫ້ເບາະແສ2ຄົນນີ້ໄດ້,ທາງພວກເຮົາຈະມີຄົນສົມມະນາຄຸນໃຫ້30,000,000ກິບ,ຖ້າຈັບໄດ້ແມ່ນໃຫ້100,000,000ກິບ

(ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກຳທຳຜິດໃນຂໍ້ຫາລັກຊັບເປັນເງີນຈຳນວນ,500,000,0000ກິບ )ແລ້ວໂຕນຫນີໄປນຳແຟນກໍ່ຄືຜູ້ຍີງໃນຮູບນີ້

ຫມາຍເຫດ:ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່02028877777,02092311999

$ຊ່ວຍແຊຣໃຫ້ແດ່ເດີຫມູ່ເພືອນທາງເຟສ$

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ