ບ່າວແມັກວ່າ ແຕ່ງມາແພງ ມາຢາມເຮືອນໃຫ້ໃຊ້ແດ່

ບ່າວແມັກວ່າ ແຕ່ງມາແພງ ມາຢາມເຮືອນໃຫ້ໃຊ້ແດ່

ໄຫວບໍສາວພອນ ສາວພອນໄປຢາມບ້ານ ແມ່ຍ່າ ວັນແລກ ກະຊິປະມານນີ້

ບ່າວແມັກວ່າ ແຕ່ງມາແພງໃຫ້ຢູ່ລ້າໆບໍ່ໄດ້ວ່າຊ້ານ!

ຄຼິບວັນແຕ່ງ

ດີໃຈນຳສາວພອນ ສາວພອນສະຫລະໂສດລະເດີດີ

ຄ່າດອງສາວພອນກັບ ບ່າວແມັກ 1 ຕື້ກີບ

ເລີກງາມຍາມດີ! ສາວພອນ ແລະ ບ່າວແມັກເຂົ້າສູ່ປະຕູວິວາແລ້ວ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງຄູ່ ຂໍໃຫ້ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທິບເດີ້.

ມີເລື່ອງຫຍັງຜິດດ້າມເລັກດ້າມນ້ອຍກໍໃຫ້ອະໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2022

ດີໃຈນຳສາວພອນ

ຂ່າວບັນເທີງ