ຂ່າວໂຄດດີ ລາວກຽມຜະລິດ ວັກຊິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ມວນຊົນ ແລະ ສົ່ງອອກຈາກປະເທດ

ຂ່າວໂຄດດີ ລາວກຽມຜະລິດ ວັກຊິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ມວນຊົນ ແລະ ສົ່ງອອກຈາກປະເທດ

ທ່ານ ປອ.ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Ding YUEFAN ຕາງໜ້າບໍລິສັດຜະລິດຢາຢວນຊູ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາຜະລິດວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 (ບໍລິສັດ StemiRNa) ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ເພື່ອປຶກສາຫາລື

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ແລະ ຜະລິດວັກຊີນ ຕ້ານ ໂຄວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ມວນຊົນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. 17 ສິງຫາ 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ