ລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູໜ້າຟາມພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າຊື້ ພຽງແຕ່ກິໂລລະ 18.000ກີບ

ລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູໜ້າຟາມພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າຊື້ ພຽງແຕ່ກິໂລລະ 18.000ກີບ

  1. ການລ້ຽງໝູປີນີ້ຝືດເຄືອງ ລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູໜ້າຟາມ ໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າ ພຽງແຕ່ກິໂລລະ 18 ພັນ

ທ່ານ ນາງ ສົມດີ ໄຊຍະເສນ ຊາວກະສິກອນບ້ານວັງໄຮ ເມືອງ ອາດສະພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກສະຖານີວິທະຍຸແຂວງສະຫວັນນະເຂດຂອງພວກເຮົາ ວ່າ:

ຕົນເອງໄດ້ດໍາເນີນກິຈະການ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງປາ ແລະ ປູກອ້ອຍຄວບຄູ່ກັນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 8 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ປູກອ້ອຍ 4 ເຮັກຕາ.

  • ສໍາລັບການລ້ຽງໝູປີ 2021 ນີ້, ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນໄລຍະທີ່ຝືດເຄືອງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າລາຄາຂາຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າ ພຽງແຕ່ກິໂລລະ 18 ພັນກີບ ເທົ່ານັ້ນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາລາຄາໝູກິໂລລະ 25 ພັນກີບ, ສໍາລັບປີນີ້ມີໝູທັງໝົດ 50 ກວ່າໂຕ ແລະໜອງປາ 12 ໜອງ.
ຂ່າວທົ່ວໄປ