ໄມ້ປ່ອງ ເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງຫີນເຫີບ ປະຊາຊົນຄວນອານຸລັກໄວ້ ຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຄັ່ງຂັດ

ໄມ້ປ່ອງ ເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງຫີນເຫີບ ປະຊາຊົນຄວນອານຸລັກໄວ້ ຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຄັ່ງຂັດ

ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ປ່ອງຢ່າງຊະຊາຍຢູ່ເຂດເມືອງສັງທອງ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງ ຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ນອກ ຈາກຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນອາດສ່ຽງຕໍ່ການບຸກລຸກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງໂດຍກົງ ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີມາດຕາການຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການນຳໃຊ້ໄມ້ປ່ອງມີຄວາມຍືນ ຍົງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ ຖືກຄຸກຄາມຍ້ອນການເກັບຊື້ໄມ້ ປ່ອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອ 2-3 ປີຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄມ້ຟາງຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ຢູ່ເຂດເມືອງ ຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຕາມການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຫັນວ່າ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ມາເກັບຊື້ແມ່ນມີເອກະສານຖືກຕ້ອງ ໂດຍແມ່ນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ອອກໂກຕາໃຫ້

ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄືເມື່ອມີການເກັບຊື້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຜ່ຫຼາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕັດໄມ້ ຢ່າງຊະຊາຍຂອງປະຊາຊົນ, ມີ ການເກັບຊື້ ແລະ ຕາກໄມ້ຟາງ ຢັ່ງຢາຍຢູ່ໃນເຂດບໍລິເວນສອງເມືອງນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເກັບຊື້ນຳປະຊາຊົນໃນລາຄາ 600-700 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ, ສຳລັບໄມ້ຟາງທີ່ຜ່າ ເປັນດິ້ວແລ້ວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃນການລັກລອບຕັດ ໄມ້ປ່ອງຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງກາຍເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນ ເຖິງທຸກມື້ນີ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກຕັດໄມ້ຟາງ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ຕົວແທນ ຫຼື ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດໂດຍກົງແລ້ວ ຍັງມີການຕັດໄມ້ຊອດ ແລະ ໄມ້ປ່ອງຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດສວນກ້ວຍທີ່ກຳລັງແຜ່ຫຼາຍ ໃນຂອບເຂດເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງຫີນເຫີບ, ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງສວນກ້ວຍເກັບຊື້ໃນລາຄາບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1.000 ກີບຕໍ່ລຳ

ດ້ານຜູ້ປະກອບການໂຮງງານຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງມັງກອນຄຳ ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງໂຮງງານຢູ່ ບ້ານ ສວນມອນ ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ການ ອະນຸມັດໂກຕາຊື້ໄມ້ປ່ອງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ມີຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການຄົນລາວ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເສຍພັນພະ ອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຮງງານຂອງຄົນລາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ ລິເວນດັ່ງກ່າວມີຂອບເຂດສຳປະ ທານການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຈ້າງງານ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນເຂດໃກ້ຄຽງໄດ້ໃນ ລະດັບໜຶ່ງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມການເກັບຊື້ໄມ້ ເຂົ້າໂຮງງານແມ່ນໄມ້ທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 2-3 ປີ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໄມ້ຍັງອ່ອນແມ່ນອະນຸລັກໄວ້ໃຫ້ແກ່ຈົນ ສົມຄວນ ຈຶ່ງຕັດສົ່ງໄປໂຮງງານ ແຕ່ການມາເກັບຊື້ໄມ້ຂອງບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດນັ້ນແມ່ນເຊົ່າເດີ່ນປຸກສ້າງ ແລະ ລານຕາກ ພ້ອມເກັບຊື້ນຳພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ເອົາມາຂາຍໃຫ້

ທັງນີ້ປະຊາຊົນຜູ້ຕັດໄມ້ມາຂາຍໃຫ້ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ: ຕັດໄມ້ນຳຫົວໄຮ່ປາຍນາຂອງຕົນເອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດ ກາ ແລະ ໃສ່ລະບຽບການ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໄມ້ຕາມຫົວໄຮ່ປາຍນາບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງໄມ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງປະ ເທດທີ່ເກັບຊື້ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 100 ໂຕນຕໍ່ວັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດ ພູພະນັງໂດຍກົງ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ຂຽນຂະນະກວດກາເບິ່ງ ບ່ອນທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ ເຂດພູກໍ້າພ້າ ຕາດສະໝອນ ໃນ ບໍ່ດົນຜ່ານມາ.ວ່າ: ເມື່ອມີການອະນຸມັດຢ່າງກວ້າງ ຂວາງກໍປະສະຈາກບໍ່ໄດ້ຈະມີ ການບຸກລຸກທຳລາຍຢ່າງເປີດແປນເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງ ສະພາບແວດລ້ອມລະບົບຄວາມສົມດູນຂອງຜືນປ່າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນການນໍາໃຊ້ໄມ້ປ່ອງ ທີ່ຊົງຄຸນຄ່າຈົນໄດ້ຮັບສົມຍານາມວ່າ: “ຄຳຂຽວ” ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜ້າເວດທະນາ

ໂດຍ: ບົວແກ້ວ ສິດທິວົງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ