ຖິ້ມເດັກລົງຄອງນ້ໍາ ສາເຫດເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຕະຫຼອດຄືນບໍ່ໄດ້ນອນ

ຖິ້ມເດັກລົງຄອງນ້ໍາ ສາເຫດເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຕະຫຼອດຄືນບໍ່ໄດ້ນອນ

ເອີ! ຖິ້ມເດັກລົງໃນນ້ໍາ ສາເຫດເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຕະຫຼອດຄືນບໍ່ໄດ້ນອນນອນ

ຊີວິດນີ້ບໍ່ມີລູກອີກແລ້ວ ຄຳວ່າມີລູກເມື່ອເຈົ້າພ້ອມບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບມັນ ເນື່ອງຈາກວ່ານາງບໍ່ເຄີຍຈະກຽມພ້ອມບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າລູກຊາຍ ຫມາຍເຖິງແມ່ຂອງມັນ

ສົງສານລູກທີ່ເກີດຈາກແ ຈາກນັ້ນຕ້ອງຕາຍເພາະ​ວ່າ ເປັນຂອງແມ່ອີກແລ້ວບໍ່ມີຄໍາທີ່ຈະສາບແຊ່ງ

Thairath

ຂ່າວທົ່ວໄປ