ກັກຕົວຄົບ14 ວັນແລັວ ທາງສູນມີເຂົ້າສານແຈກຟຣີໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານນຳອີກ

ກັກຕົວຄົບ14 ວັນແລັວ ທາງສູນມີເຂົ້າສານແຈກຟຣີໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານນຳອີກ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເດີນທາງປອດໄພ

ຫຼັງຈາກກັກໂຕຄົບ14ວັນແລັວ

ທາງສູນເຮົາມີເຂົ້າສານແຈກໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ