ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຢາເສບຕິດສໍາເລັດແລ້ວ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຢາເສບຕິດສໍາເລັດແລ້ວ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ,

ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທົດລອງຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດ ຈົນສາມາດຜະລິດເປັນຢາປິ່ນປົວແບບເມັດ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດຂອງຜູ້ປ່ວຍເມື່ອກິນແລ້ວຈະຮູ້ສຶກຄືກັບເສບຢາອິ່ມ.

ທ່ານ ດຣ ລາຫຸນ ຈັນທະບຸດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຢາທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດທີ່ທາງໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ໄດ້ຜະລິດອອກມານັ້ນ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຢາ

ທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດຂອງຜູ້ປ່ວຍເມື່ອກິນແລ້ວຈະຮູ້ສຶກຄືກັບເສບຢາອີ່ມ, ເປັນຢາປອມຫຼອກ ມີຜົນຄ້າຍຄືກັບສານເສບຕິດແທ້ ແຕ່ມີສານຄືຢາເສບຕິດທີ່ຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງການແທ້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແມ່ນເປັນພຽງຢາປອມເພື່ອກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນກາງຂອງຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອິ່ມຕົວ ແລະ ບໍ່ຢາກເສບຢາເສບຕິດ

ຈົນກ້າວໄປສູ່ການອອກຢາໄດ້ ແລະ ຫາຍດີຈາກການຕິດຢາເສບຕິດ, ແຕ່ການປິ່ນປົວນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນ ຫຼື ຍາວນັ້ນ ກໍຂຶ້ນກັບຕົວຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເສບຢາເສບຕິດໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕິດຢາເສບຕິດ ລວມເຖິງການແຈກຢາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢາແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກວດກາຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບົນພື້ນຖານຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຂັ້ນເທິງໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ສະນັ້ນ, ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ຈຶ່ງໄດ້ຜະລິດຢາເພື່ອປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຊິ່ງຢາດັ່ງກ່າວມີອາຍຸນໍາໃຊ້ໄດ້ 3 ປີນັບຈາກມື້ທີ່ຜະລິດ.

ຂໍ້ມູນ: ສື່ ປກສ, Vientiane Times.

ຂ່າວທົ່ວໄປ