ນີ້ແລະສັງຄົມສະໃໝນີ້ ຜູ້ຊາຍເຫັນແກ່ໂຕ ສ່ວນຜູ້ຍິງເຫັນແກ່ເງິນ ຜົວມີເມຍນ້ອຍມັນຄືການລົງທຶນ ມີພຽງ2%ທີ່ມັກກັນດ້ວຍໃຈ 98%ແມ່ນຍ້ອນເງິນ

ນີ້ແລະສັງຄົມສະໃໝນີ້ ຜູ້ຊາຍເຫັນແກ່ໂຕ ສ່ວນຜູ້ຍິງເຫັນແກ່ເງິນ ຜົວມີເມຍນ້ອຍມັນຄືການລົງທຶນ ມີພຽງ2%ທີ່ມັກກັນດ້ວຍໃຈ 98%ແມ່ນຍ້ອນເງິນ

ນີ້ແລະສັງຄົມສະໃໝນີ້ ຜູ້ຊາຍເຫັນແກ່ໂຕ ສ່ວນຜູ້ຍິງເຫັນແກ່ເງິນ ຈຶງເຮັດໄຫ້ເກີດປັນຫາ ເມຍນ້ອຍ ຜົວຕິດຫີ ມີພຽງ2%ທີ່ມັກກັນດ້ວຍໃຈ 98%ແມ່ນຍ້ອນເງິນ

ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກຜົວນອກໃຈຄວນຄິດໃຫມ່ໃດ້ແລ້ວ ທົນເພື່ອຫຍັງ ? ຄຳວ່າຄອບຄົວຫວາ!! ຖ້າຄອບຄົວເປັນແບບນີ້ເຈົ້າຈະຍັງເອີ້ນວ່າຄອບຄົວອີກຕິ.ລູກບໍ່ໃດ້ຕ້ອງການພໍ່ຊົ່ວ. ຕັດສິນໃຈ ບໍ່ມີໃຜຊິມານອນໄຫ້ໃດ້ທຸກມື້ ເດີນອອກມາ ສະໃຫມນີ້ຄົນນັບຖື Singlemom ວ່າເກັ່ງແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງອາຍ.

ຜູ້ຊາຍຄວນຄິດໃໝ່ໃດ້ແລ້ວແຕ່ກ່ອນແມ່ນຢູ່ໃຜມີກິກຫຼາຍດູເທ້ແຕ່ສະໃໝນີ້ຜູ້ຊາຍທີ່ນອກໃຈເມຍແມ່ນຜູ້ຊາຍເຫັນແກ່ໂຕເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຜູ້ຍິງຊັງທີ່ສຸດ ສະຫລຸບງ່າຍໆ ໝາບໍ່ແມ່ນເສືອ ເຊົາວ່າຕິດຫີ

ຍຸກໃໝ່ເຂົາຮິດຜູ້ຊາຍຮັກເເພງຄອບຄົວສ້າງຮັ່ງຄູນມີ

ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນເມຍນ້ອຍສາເຫດຫລັກຄືສິ່ງລໍ້ຕາລໍ້ໃຈບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮັກ.ເຮົາເລືອກລົມຜົວເຂົາຍ້ອນເງິນ ລົດ. ແບະົາກໂຊໝູ່ວ່າກູເລີດກູມີກູໄຮໂຊ.. ສວ່ນຜົວເຂົາທີ່ຕິດເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຂົາຮັກເຈົ້າ ເຂົາພຽງຫລົງຫີ

ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າດີພໍງາມພໍແລ້ວເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກຜົວເຂົາໃນເມື່ອເຈົ້າມີສິດເລືອກເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ເລືອກສິ່ງທີ່ດີກວ່າການເປັນເມຍນ້ອຍ.

ກະລີ່ ຍັງມີຄ່າກວ່າການເປັນເມຍນ້ອຍຂອງຜົວຊາວບ້ານ

ກະລີ່ ໄຫ້ເຂົາສີ້ແລ້ວເອົາເງິນ ແລ້ວຈົບ

ເມຍນ້ອຍ ໄຫ້ເຂົາສີ້ ແລ້ວ ທຳທ່າເວົ້າຫວານ ໄຫ້ຜົວເຂົາຕິດ ຕໍ່ມາຢາກໄດ້ເງິນ ຢາກໄດ້ກະເປົາ ຢາກໄດ້ເກີບ ຢາກໄດ້ລົດ …

ໃດ້ແລ້ວຍັງບໍ່ພໍຢາກໄດ້ຜົວເຂົາມາເປັນຜົວຕົວເອງ

Cr : ສາຍເຜືອກ ເຜືອກ

ຂ່າວທົ່ວໄປ