ພະລັງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ລັດສັ່ງປົດອອກຢ່າງກະທັນຫັນ ເພາະບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຊາດລາວ

ພະລັງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ລັດສັ່ງປົດອອກຢ່າງກະທັນຫັນ ເພາະບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຊາດລາວ

ວັນທີ່ 3/11/2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຜິດຊອບລົງຕິດຕາມກວດກາ ການຕິດຕັ້ງເສົາໄຟເຢືອງທາງ ແລະ ລົງກວດກາສະຖານທີ່ຕົວຈິງທີີ່ມີການປະດັບປະດາເສົາໄຟເຍືອງທາງ

ພາບວັນທີ່ 2/11/2020

ດ້ວຍລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທາງວັດທະນະທຳຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງແຄມຂອງ.

ພາບວັນທີ່ 2/11/2020

ຕາມການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 156 ປັດຈຸບັນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮື້ຖອນລວດລາຍດັ່ງກ່າວອອກໝົດແລ້ວ.

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນພະລັງຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ວັດທະນະທໍາຊາດອື່ນມາກືນກິນ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມເປັນລາວ.

ຄລິບວັນທີ່ 3/11/2020 ທາງໂທລະໂຄງລົງຖ່າຍຕົວຈິງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ