ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ ເຂົ້າໂຮງໝໍໄດ້ 7 ມື້ແລ້ວ ຊ່ວຍແຊຮຫາພີ່ນ້ອງລາວແດ່ເດີ້

ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ ເຂົ້າໂຮງໝໍໄດ້ 7 ມື້ແລ້ວ ຊ່ວຍແຊຮຫາພີ່ນ້ອງລາວແດ່ເດີ້

ຊ່ວຍແຊຫາພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດ ປະຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວພົ້ນເຂດອັນອັນຕະລາຍແລ້ວ ເຂົ້າໂຮງໝໍໄດ້ 7ມື້ແລ້ວຍັງບໍ່ເຫັນພີ່ນ້ອງໄປເບິ່ງ ທ່ານໝໍໄດ້ເອົາຈາກຫ້ອງໄອຊີຢູ ມາໄວ້ຊັ້ນ5 ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າບໍ່ທັນໄດ້ ເລີຍລົມບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ,ໃຜຮູ້ຈັກພີ່ນ້ອງຂອງລາວ, ຫຼືຮູ້ກັບລາວໄປເບີ່ງລາວແດ່, ຢູ່ຊັ້ນ5 ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ,

ປະຈຸບັນຈຸບັນລາວຍັງມີອາການມືນງົງ, ແຕ່ສາມາດກິນເຂົ້າກີນນໍາໄດ້ແລ້ວ, ໂດຍທ່ານໝໍເອົາໃຫ້ກິນ ແລະ ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຄົນອື່ນ ດູຕົນເອົາໃຫ້ກິນ. ຂໍຝາກແຊໃຫ້ພີ່ນ້ອງລາວເຫັນແດ່ເດີ້ ດູຕົນລາວ.

Cr : khamthon vorachack ; ແຈ້ງເສຍຫາຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ