ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄົນຈີນໄລ່ຄົນລາວບໍ່ໃຫ້ຂາຍເຄື່ອງ ທີ່ຕະຫຼາດ ຮາວຮຸ້ນລາວ ບ້ານມຸງຄຸນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄົນຈີນໄລ່ຄົນລາວບໍ່ໃຫ້ຂາຍເຄື່ອງ ທີ່ຕະຫຼາດ ຮາວຮຸ້ນລາວ ບ້ານມຸງຄຸນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເມື່ອວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020 ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດຮາວຮຸ້ນລາວ ຊຶ່ງເປັນຄົນຈີນ ບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ ແມ່ຄ້າ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ວາງຂາຍເຄື່ອງຫຼາຍກິນພື້ນທີ່ ຈຶ່ງໄລ່ແມ່ຄ້າໃຫ້ອອກໄປທັນທີ ຝ່າຍ ແມ່ຄ້າ ໄດ້ອ້ອນວອນຂໍມ້ຽນເຄື່ອງກ່ອນ ເລີຍເກີດຂຶ້ນສຽງຮ້ອງສຽງດັງຖຽງກັນ ດັ່ງຢູ່ໃນຄລິບ

ເຫດການເກີດຂຶ້ນ ທີ່ ບ້ານມຸງຄຸນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕິດຕາມຂ່າວ ຄືບໜ້າ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

#ຝາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດສອບເບີ່ງແດ່ເດີທ່ານ.

ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງກວດສອບ ຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້ດ້ວຍ

ນີ້ຄືປະເທດລາວ ຂ້ອຍຮັກປະເທດລາວ ໃຜຜິດໃຜຖືກກໍ່ຂໍໃຫ້ເວົ້າໄປຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ບໍ່ແມ່ນເຫັນເງິນໜ້າດຳ ເຫັນຄຳໜ້າ…

ຂ່າວທົ່ວໄປ