ຮັກໃດໜໍຈະທຽບເທົ່າກັບຮັກຂອງແມ່! ຍອມອອກວຽກເພື່ອມາເປັນຕີນມືໃຫ້ລູກທີ່ພິການ ຈົນຮຽນຈົບ ປ.ເອກ

ຮັກໃດໜໍຈະທຽບເທົ່າກັບຮັກຂອງແມ່! ຍອມອອກວຽກເພື່ອມາເປັນຕີນມືໃຫ້ລູກທີ່ພິການ ຈົນຮຽນຈົບ ປ.ເອກ

ມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ໄດ້ເກີດມາຢູ່ສະໜຸກສຸກສະບາຍ ມີແມ່ດູແລເບິ່ງແຍງຄອຍເປັນຫ່ວງໃນທຸກເລື່ອງປະມານວ່າ ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ ຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຂ້າມຄວາມຮັກຂອງແມ່ໄປເລີຍຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ເຮັດຫຍັງໃຫ້ບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈຍັງໄປຄຽດແຄ້ນ ດ່າວ່າແມ່ອີກ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍວ່າຮັກໃດໃນໂລກນີ້ຈະເທົ່າທຽມຮັກຂອງແມ່ທີ່ມີໃຫ້ລູກ?

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ແມ່ບໍ່ພຽງອົດລຳບາກຖືພາລູກມາຈົນຄົບ 40 ອາທິດທີ່ແສນລຳບາກຍາກເຂັນແລ້ວ ຍັງເອົາຊີວິດແລກຊີວິດລູກຈັ່ງໄດ້ເກີດມີມືນຕາເບິ່ງໂລກ, ເກີດມາແລ້ວແມ່ຄືຜູ້ທີ່ຄອຍເບິ່ງແຍງລູກໃນທຸກລົມຫາຍໃຈ ຄອຍປ້ອນນົມປ້ອນເຂົ້າ ຄອຍລະວັງໃນທຸກຄືນທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງຫຼັບນອນແຊບຊ້ອຍ ແມ່ກໍ່ເຄິ່ງຫຼັບເຄິ່ງຕື່ນຢ້ານຈະກະທົບກະເທືອນລູກນ້ອຍ ຕື່ນກາງເດິກກາງດື່ນປ້ອນນົມຢ້ານລູກຫີວ ຈົນລູກຢືນໄດ້ຍ່າງໄດ້ເວົ້າເປັນ ຊອນບ່າວຊອນສາວແມ່ກໍ່ຍັງຫ່ວງລູກຢູ່ບໍ່ຫາຍ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ແລ້ວກໍລະນີລູກທີ່ເກີດມາຊ່ວຍໂຕເອງບໍ່ໄດ້ຄືກໍລະນີທີ່ແອັດຍົກມານີ້ ກໍ່ແມ່ນແມ່ທີ່ຍອມເສຍສະຫຼະຕົນເອງມາເປັນຕີນເປັນມືໃຫ້ລູກ ຢາກໃຫ້ລູກໄດ້ຮ່ຳຮຽນ ສາມາດຊ່ວຍໂຕເພິ່ງຕົນເອງໃນມື້ໜຶ່ງທີ່ແມ່ຈາກໄປແລ້ວ ແມ່ຈິ່ງຕັດສິນໃຈອອກວຽກມາຮັບສົ່ງ-ລູກໄປໂຮງຮຽນ ຈົນເຖິງຂັ້ນປະລິນຍາເອກ ໂທເອີຍຮັກໃຜເດຈະທົນທານນານໄດ້ດົນປານນີ້ຖ້າບໍ່ແມ່ນແມ່!!!

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ແມ່ຕົວຢ່າງລາຍນີ້ມີລູກຊາຍຊື່ ເສີນ ປິນ ຢູ່ມົນທົນກວາງຕຸ້ງຂອງຈີນ ເສີນ ເປັນໂຣກກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງແຕ່ອາຍຸໄດ້ 7 ປີ ບໍ່ສາມາດຍ່າງໄດ້ ແມ່ຈິ່ງຍອມທີ່ຈະອອກຈາກການເຮັດວຽກປະຈຳມາແບກລູກຂຶ້ນຫຼັງໄປໂຮງຮຽນທຸກວັນ ຈົນໃນທີ່ສຸດ ເສີນ ປິນໄດ້ເຂົ້າສືກສາລະດັບປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊິນຫົວ(ມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງສຸດຂອງຈີນ) ດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ.

ເສີນ ປິນ ກຳລັງສືກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊິນຫົວ

ເສິນບອກວ່າ: ແມ່ກາຍເປັນຕີນ ແລະມືຂອງຕົນມາທັ້ງຊີວິດ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົນຫຼຸດພົ້ນຈາກການຄິດລົບ ມຸ່ງໝັ້ນສູ່ການຮ່ຳຮຽນສະຖານດຽວ ຕອນນີ້ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປະລິນຍາເອກດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ຄວາມຫວັງຄືໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ພິການທັງຫຼາຍປັບແນວຄວາມຄິດທີ່ດີຂຶ້ນເພື່ອອະນາຄົດຂອງເຂົາ!

ມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງສຸດໃນຈີນ ຜູ້ເກັ່ງແທ້ຈິ່ງໄດ້ເຂົ້າໃນຮົ້ວແຫ່ງນີ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ