ຂ່າວດີບໍ່ດີບໍ່ຮູ້..,ຮູ້ແຕ່ວ່າ ​ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ ຈົນເຖິງເດືອນ 12

ຂ່າວດີບໍ່ດີບໍ່ຮູ້..,ຮູ້ແຕ່ວ່າ ​ສືບຕໍ່ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ ຈົນເຖິງເດືອນ 12

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ ພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບຂອງປະຊາຊົນ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂໂຄວິດ

ຮອດເດືອນ ທັນວາ 2021.

ຂ່າວທົ່ວໄປ