ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ລູກທ່ານໃດມີເວລາກໍ່ກັບໄປຢາມແມ່ແນ່ເດີ້

ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ລູກທ່ານໃດມີເວລາກໍ່ກັບໄປຢາມແມ່ແນ່ເດີ້

#ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ

ໂດຍທີ່ລູກໆຂອງລາວໄປເຮັດງານຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງແຂວງປີໜຶ່ງຈະມາບ້ານເທື່ອໜຶ່ງ ດົນໆຈະໂທຫາແມ່ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອນຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້

ຈະຢູ່ຫ່າງອອກຈາກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນກັບລາວ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ມັກຈະບໍ່ອອກຕົວໃນສັງຄົມໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນ ບໍ່ມັກໄປນັ້ນໄປນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ແປກເລີຍວ່າ ທີ່ຈະບໍ່ມີໃຜເຫັນຫນ້າຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້

ສ່ວນລູກໆ ກວ່າຈະຮູ້ວ່າແມ່ຂອງຕົວເອງໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ ກໍໃນມື້ທີ່ແມ່ຕາຍຢູ່ຢ່າງໂດດດຽວຕາມລຳພັງ

ປະແຕ່ສາກສົບ ອັນເນົ່າເປືອຍໄວໃຫ້ລູກໄດ້ເຫັນ..ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ຢ່າອ້າງວ່າງ ມີເວລາກັບໄປຫາແມ່ເເດ່ ລູກເອີຍ!!

#ກ່ອນຈະດູແລໃຜເປັນຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ

ກໍ່ຢ່າລຶມຄົນທຳອິດທີ່ດູແລເຮົາ

ຢ່າໃຫ້ສົມຄຳເພີ່ນວ່າ ລູກຫລາຍຄົນພໍ່ແມ່ລ້ຽງໄດ້ ແຕ່ພໍ່ແມ່ພຽງສອງຄົນລູກລ້ຽງດູເພີ່ນບໍ່ໄດ້

Cr : CCNTV

ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ລູກທ່ານໃດມີເວລາກໍ່ກັບໄປຢາມແມ່ແນ່ເດີ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ