ຕຳຫຼວດບຸກຈັບ ໂຮງງານຖົງຢາງອານະໄມ ມືສອງ ຫວຽດນາມ ໃຊ້ແລ້ວນຳມາຂາຍຕໍ່

ຕຳຫຼວດບຸກຈັບ ໂຮງງານຖົງຢາງອານະໄມ ມືສອງ ຫວຽດນາມ ໃຊ້ແລ້ວນຳມາຂາຍຕໍ່

ທີ່ ປະເທດຫວຽດນາມ 22 ກັນຍາ ຕຳຫຼວດບຸກຈັບໂຮງງານທີ່ເອົາຖຸງຢາງອານະໄມທີ່ໃຊ້ງານມາແລ້ວນຳໄປເຮັດມາໃໝ່ເກືອບ 400 ກກ (324,000 ອັນ) ຢູ່ທີໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ນາງຟາມຖິຖັ່ນຫງ໋ອກ ຍິງຜູ້ປະກອບການດັ່ງກ່າວໄດ້ບອກວ່າທຸກເດືອນ ລາວຈະໄດ້ຮັບຖົງຢາງທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວເອົາໄປລ້າງແລະຕາກໃຫ້ມັນແຫ້ງແລ້ວນຳໄປແປຮູບໃໝ່ໂດຍໃຊ້ດິວໂດ້ແລ້ວສົ່ງກັບໄປຂາຍໃໝ່…​

ຕຳຫຼວດຫວຽດນາມບຸກຈັບ ໂຮງງານທີ່ເອົາຖຸງຢາງອານະໄມ ທີ່ໃຊ້ງານມາແລ້ວນຳໄປເຮັດມາໃໝ່ເກືອບ 400 ກກ (324,000 ອັນ) ຢູ່ທີໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ນາງຟາມຖິຖັ່ນຫງ໋ອກ ຍິງຜູ້ປະກອບການດັ່ງກ້າວ ໄດ້ບອກວ່າທຸກເດືອນລາວຈະໄດ້ຮັບຖຸງຢາງ ທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວ ເອົາໄປລ້າງແລະຕາກໃຫ້ມັນແຫ້ງ ແລ້ວນຳໄປແປ້ງຮູບໃໝ່ ແລ້ວສົ່ງກັບໄປຂາຍອີກ

ສາວບໍລິການ ຫລື ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການທີ່ໃຊ້ຖົງຈາກຫວຽດນາມ ໄປກວດດ່ວນ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າໃສ່ຖົງຢາງແລ້ວຍັງສີຄັນໆແລະເປັນຟົດຜື່ນ

(ຂ່າວດັງວັນນີ້ ໃນຫວຽດນາມ 22 ກັນຍາ)

ຂ່າວທົ່ວໄປ