Happy Valentine’s Day…ທຸກຄົນເຮັດຫຍັງ ລູກນ້ຳອານຸໂມທະນາ ຕັດຜົມບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງ

Happy Valentine’s Day…ທຸກຄົນເຮັດຫຍັງ ລູກນ້ຳອານຸໂມທະນາ ຕັດຜົມບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງ

Happy Valentine’s Day… ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ

ເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງນ້ຳໄວ້ແຕ່ດົນແລ້ວ ທີ່ຢາກຕັດຜົມສັ້ນ ເພື່ອ ເອົາໄປບໍລິຈາກເຮັດວິກໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງ ທີ່ສູນເສຍເສັ້ນຜົມໃນການຮັກສາໂລກມະເຮັງ ຫວັງວ່າເສັ້ນຜົມອັນນ້ອຍໆນີ້ຈະເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ໃຜຫລາຍຄົນ

ຂ່າວຈາກ :

ຂ່າວບັນເທີງ