ດ່ວນ ອອກແຈ້ງການ ປິດຊົວຄາວ ສະຖານທີ່ບັນເທິງ ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

ດ່ວນ ອອກແຈ້ງການ ປິດຊົວຄາວ ສະຖານທີ່ບັນເທິງ ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

 ດ່ວນ…ຄະນະສະເພາະກິດອອກຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໂຄວິດ -19

ໃນໄລຍະຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວ ! ມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ

ອອກແຈ້ງການ ປິດຊົວຄາວ ສະຖານທີ່ບັນເທິງ ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ ຕະຫຼອດເດືອນເມສາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ