ຄົນຊົ່ວວາງຢາເບື່ອໜູໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເຮັດໃຫ້ລູກເສຍຊີວິດ ແລະ ພໍ່-ແມ່ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ

ຄົນຊົ່ວວາງຢາເບື່ອໜູໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເຮັດໃຫ້ລູກເສຍຊີວິດ ແລະ ພໍ່-ແມ່ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ

  1. ລາຍລະອຽດກ່ອນ…ຄົນຖາມມາຫລາຍ ..

ເຫດເກີດແມ່ນຢູ່ບ້ານກົກເດື່ອ.ເມືອງປາກເຊ ເດັກນ້ອຍແມ່ນກິນນ້ຳຂຽວທີ່ມີຄົນໃສ່ຢາເບື່ອມາປະໃວ້ໃນຕູ້ເຢັນຢູ່ເຮືອນພໍ່ເຖົ້າລາວທຳອິດແມ່ກິນແລ້ວຖ່າຍຮາກມາໂຮງຫມໍ

ລູກກັບຜົວກັບຫລານກະກິນຕໍ່ແມ່ກັບພໍ່ປອດໄພແຕ່ເດັກນ້ອຍຕາຍ ອາຍຸ 2ປີເພດຊາຍ ອາຍຸ9ປີເເມ່ຍິິິິງ

ຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ